วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554

Contents for English Program Students and Teachers

สวัสดีครับ น้องๆ พี่ๆ ที่เรียนและสอนในโรงเรียน สองภาษาหรือที่เราเรียกว่า English Program วันก่อนผมได้มีโอกาสได้สนทนากับน้องนักเรียนจากโรงเรียนสองภาษาแห่งหนึ่งแถวๆ พญาไท โดยหัวข้อที่เราได้สนทนากันนั้นส่วนใหญ่เกี่ยวกับ ระบบการเรียนสองภาษา การปรับตัวของน้องๆ ทีเข้าเรียนวิชาต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ โดยจากที่ได้สนทนากัน ก็พบว่าส่วนหนึ่งของนักเรียนที่เข้าเรียนในหลักสูตร English Program จะพบกับความยากในการทําความเข้าใจเนื้อหา โดยเฉพาะเวลาที่ต้องฟัง ต้องตอบโต้หรือแม้แต่การอ่านและเขียนเพื่อส่งการบ้าน สิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วเกิดจากการที่น้องๆ ที่เข้าเรียนในห้องเรียนสองภาษาอาจยังไม่คุ้นเคยและยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาจึงทําให้เกิดความยากในทักษะต่างๆข้างต้น

จากข้อสรุปเรื่องทักษะการใช้ภาษาเป็นส่วนสําคัญในการสร้างความสําเร็จในการเรียนหลักสูตรสองภาษา ผมจึงได้ถามเพิ่มเติมกับน้องๆ ว่ามีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษระหว่างวัน ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนอย่างไรบ้าง ซึ่งก็ได้คําตอบว่าส่วนใหญ่น้องๆ จะใช้ภาษาอังกฤษมากในห้องเรียน และในเวลาที่จัดให้ฝึกภาษาตอนอยูในโรงเรียน ซึ่งพอกลับบ้านก็จะใช้ภาษาไทยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจากที่ฟังมานี้ผมก็พอสรุปได้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่ที่อาจปรับตัวยากและพบว่าการเรียนสองภาษาหรือ English Program ยากกว่าภาคปกตินั้นเกิดจากการที่น้องๆ ไม่ค่อยได้มีโอกาสใช้ภาษาหรือเพิ่มทักษะด้านภาษานั่นเอง

ดังนั้นหากน้องๆมีโอกาสหรือมีช่องทางในการใช้หรือเรียนภาษามากขึ้นทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน น่าจะช่วยให้น้องๆพัฒนาและเพิ่มทักษะด้านภาษาที่ต้องใช้ในการเรียนแบบ English Program ได้มากกว่าเดิม และเพื่อเติมเต็มตรงนี้ ผมได้ไปลองหาเว็ปทางการศึกษาในต่างๆประเทศที่มีเนื้อหาต่างๆที่อยู่ในรูป หนังสือ ภาพเคลื่อยไหว เพลง หรือ วีดีโอ ซึ่งผู้จัดทําเป็นหน่วยงานในต่างประเทศที่ทําเพื่อการเรียนของเด็กอย่างแท้จริงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งตัวเนื้อหาเองผมดูแล้วก็มีคุณภาพในระดับที่ดีเลยทีเดียว

เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ สามารถเข้าไปเรียนและฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในห้องเรียนสองภาษาหรือ English Program ได้จาก เว็ปต่อไปนี้ครับ
1 http://www.netrover.com/~kingskid/Math/math_kids.html
2 http://www.sciencenewsforkids.org/

3 http://www.primarygames.com/social_studies.htm

ซึ่งทั้งสามเว็ปไซต์มีเนื้อหาสําหรับการเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสต์และสังคมเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งจะสามารถช่วยให้น้องๆ สามารถเพิ่มช่องทางการเรียนภาษาสําหรับห้องเรียน English Program ได้มากทีเดียวครับ

สําหรับคราวหน้าผมจะเขียนเพิ่มแบบเจาะลึกลงไปที่ สื่อการเรียนของแต่ละเว็ป โดยเป็นการแปลและให้คําแนะนําเพิ่มเติมเพื่อให้น้องๆและเพื่อนๆ สามารถเรียนไปด้วยกันได้ครับ

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2554

ติวฟรี การสอบเข้า ม.1 ภาค English Program

 
สวัสดีครับช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวันเลยทําให้รถค่อนข้างติดมากโดยเฉพาะแถวที่ผมทํางานบริเวณ พญาไทนะครับ เสาร์อาทิตย์นี้ก็เป็นอีกวันหยุดที่ฝนตกผมนั่งดูน้องๆ ที่ต้องเดินทางมาเรียนพิเศษแถวอาคารทหารไทย อาคารวรรณสรณ์ และบริเวณสยาม แล้วอดเอาใจช่วยไม่ได้ครับ เพราะน้องๆต้องเรียนหนักเพื่อเตรียมตัวสอบโดยอาจไม่ได้รักษาสุขภาพอาจเป็นหวัดเอาได้ง่ายๆครับ 

สําหรับวันนี้พอดีผมได้รับ โบชัวร์จากแถวอาคารทหารไทยที่เยื้องกับอาคารวรรณสรณ์และมีสถาบันหนึ่งกำลังเปิดรับการติวสอบเข้า ม 1 ภาคภาษาอังกฤษ หรือที่เราเรียกว่า English Program โดยเขาเปิดติวฟรีทั้ง คณิต วิทย์และอังกฤษ โดยน้องที่สนใจหรือคุณพ่อคุณแม่ที่อาจสนใจดูว่าสอบเข้าม1 โปรแกรม ภาษาอังกฤษเขาสอบอย่างไรและมีเนื้อหาอะไรบ้างก็สามารถโทรมาสํารองที่นัี้่่่งได้ครับจากข้อมูลข้างบน หรือ เข้ามาที่ www.smartep.com ได้ครับ  เหมือนว่าทางสถาบันรับจํานวนจํากัดไม่เกิน 30 ที่ดังนั้นน้องๆ ที่สนใจ ต้องรีบจองครับ เริ่มติว 17 ก.ย. 2554 นี้น่าสนใจมากมากครับ

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

science math workshop by SmartEP

สวัสดีครับ วันนี้ผมก็มีภาพบรรยากาศ การทํา workshop ด้าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่สถาบันแห่งหนึ่งมาฝากเพื่อนๆ ครับ  โดยคอนเซปของงานคือ การนําการทดลองของสองวิชานี้มาใช้ควบคู่กับการใช้ภาษาอังกฤษ ฟังแล้วน่าสนใจดีนะครับ

เพื่อนๆที่พลาดงานสามารถดูรูปบรรยากาศได้ที่นี่ครับ

ซุ้ม คณิตศาสตร์

http://smartep.com/Album_02_math.html

ซุ้มชีววิทยา

http://smartep.com/Album_02_bio.html

ซุ้มฟิสิกส์

http://smartep.com/Album_02_phy.html

ซุ้มเคมี
http://smartep.com/Album_02_chem.html

สําหรับงานในครั้งต่อไปเพื่อนๆ สามารถติดตามได้จาก blog นี้นะครับ

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

“ชินภัทร” จ่อปูพรมดัน ร.ร.สอน Bilingual “คณิต-วิทย์”

หวัดดีครับ วันนี้ มีข่าวที่หน้าสนใจเกี่ยวกับการเรียนในโรงเรียนแบบสองภาษามาฝากเพื่อนๆครับ ซึ่งคราวนี้เกี่ยวกับโครงการพลักดันให้เกิดโรงเรียนแบบ Bilingual ที่สอน คณิตวิทย์ เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งโครงการนี้คาดว่าจะถูกผลักดันให้เกิดโดย คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ครับ  ซึ่งน่าสนใจมากครับ อยากให้มีโรงเรียนสองภาษาเกิดมากๆ เพราะจะเป็นการยกระดับการเรียนรู้ของเด็กไทยครับ และเพื่อรองรับการเข้าร่วมเป็น Asian Community ในอนาคตอันใกล้ด้วยครับ

สําหรับรายละเอียดของข่าวอ่านต่อข้างล่างครับ

   สพฐ.เตรียมปูพรมดัน ร.ร.ในสังกัดทุกระดับ เรียนและสอนแบบ Bilingual วิชาหลักคณิต วิทย์ หวังเพิ่มคุณภาพการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กไทย ขณะที่เลขาธิการ กพฐ.ระบุหลักสูตรภาษาอังกฤษปัจจุบันมีชั่วโมงเรียนน้อยมาก ระดับประถมแค่สัปดาห์ละ 1 คาบ ไม่เพียงพอพัฒนาเด็กไทย
     
       นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า สพฐ.มีโครงการที่จะผลักดันให้โรงเรียนในสังกัดทุกระดับตั้งแต่ระดับประถม ศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยมศึกษา จัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา ไทยคู่อังกฤษ หรือที่เรียกว่า English Bilingual Education (EBE) โดยหวังว่าวิธีดังกล่าวจะช่วยให้การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประสบความ สำเร็จเร็วขึ้น
     
       อย่างไรก็ตาม หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษที่ใช้อยู่มีชั่วโมงเรียนจำกัดมาก โดยระดับประถมศึกษาเรียนภาษาอังกฤษเพียงสัปดาห์ละ 1 คาบ ซึ่งไม่เพียงพอที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเด็กได้ ซึ่งจากการส่งนักวิชาการของ สพฐ.ไปดูงานที่ต่างประเทศ เช่น ประเทศสเปน เลือกใช้วิธีแก้ปัญหาเรื่องเวลาเรียนด้วยการหันไปจัดการเรียนการสอนวิชาทั่ว ไป เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ ด้วย ซึ่งวิธีการดังกล่าวช่วยเพิ่มโอกาสให้เด็กได้พัฒนาฟัง พูด เขียนภาษาอังกฤษ และพบว่า การสอนแบบ EBE นั้น เป็นวิธีพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้เด็กที่มีประสิทธิภาพ
     
       นายชินภัทร กล่าวต่อว่า ดังนั้น สพฐ.จะมอบให้สถาบันภาษาอังกฤษ ไปศึกษาและยกร่างแผนผลักดันให้โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา (Bilingual) โดยจะทยอยเริ่มจากโรงเรียนที่มีความพร้อม และให้ขึ้นอยู่กับศักยภาพของโรงเรียนที่จะเลือกจัดการเรียนวิชาใดเป็นภาษา อังกฤษ แต่เน้นวิชาคณิต วิทย์ และสังคมศึกษา อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอนแบบ Bilingual ในโรงเรียนของ สพฐ.นั้น จะมีความแตกต่างจากหลักสูตร English Program (EP) ซึ่งจะแยกชั้นเรียนออกจากหลักสูตรปกติและเก็บค่าธรรมเนียมในราคาสูง เริ่มต้นตั้งแต่ 35,000 บาทต่อเทอม และมีข้อกำหนดต่าง ๆ ออกมาเพื่อรักษามาตรฐานของการจัดการเรียนการสอนพร้อมป้องกันโรงเรียนเอา เปรียบผู้บริโภค เช่น กำหนดให้ทุกวิชาต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้น ภาษาไทย และต้องมีครูชาวต่างชาติตามเกณฑ์ที่กำหนด
     
       “หลักสูตร Bilingual นั้น เด็กทุกคนจะได้อานิสงส์โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม และให้โอกาสโรงเรียนเลือกสอนวิชาที่พร้อมเป็นภาษาอังกฤษ บางวิชา อาจสอนเป็นภาษาอังกฤษบางส่วนได้ อีกทั้งไม่จำเป็นต้องมีครูชาวต่างชาติ แต่อาจใช้วิธีพัฒนาครูไทยให้สามารถจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษแทน ซึ่งขณะนี้ สพฐ.ก็มีหลักสูตรอบรมครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ โดยเริ่มอบรมครูของโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่ม Education Hub ไปแล้ว และจะมีการขยายผลโดยเร็วต่อไป”นายชินภัทร กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม สพฐ.ยังดำเนินโครงการจัดจ้างครูชาวต่างชาติจำนวน 350 คน มาประจำโรงเรียนในสังกัดอยู่ เพียงแต่เห็นจำนวนครูต่างชาติที่ สพฐ.สามารถจัดหามาได้นั้น ห่างไกลจากตัวเลขโรงเรียนในสังกัดกว่า 30,000 โรงอยู่มาก จึงต้องเร่งพัฒนาครูไทยให้สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้คู่ขนานไปด้วย
 

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Science and Math Workshop

  สวัสดีครับเพื่อนๆ ช่วงนี้ห่างหายไประยะหนึ่งในการเขียนบลอกการเรียนสองภาษาเนื่องจากกําลังซุ่มเขียนหนังสือและหากิจกรรมที่น่าสนใจมาให้เพื่อนๆครับ และวันก่อนพอดีผมได้มีโอกาสไปเยี่มเยียนโรงเรียนที่สอนอีพีแห่งหนึ่งแถวรถไฟฟ้าพญาไท และโรงเรียนกําลังจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการทดลองวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ในวันเสาร์หน้านี้ 25 มิถุนายน 2554 ผมเลยรีบนําข่าวมาบอกเพื่อนๆครับ

  ถ้าเพื่อนๆ มีเวลาก็ลองมาร่วมกิจกรรมนะครับ ดูว่าการทํากิจกรรมวิทย์และคณิตเป็นภาษาอังกฤษในแบบของ English Program น่าสนุกและน่าสนใจขนาดไหนครับ  และถ้าลองแล้วดีแวะมาแชร์ในบลอกให้เพื่อนๆคนอื่นฟังด้วยนะครับ

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2554

แนะนําหนังสือเตรียมตัวสอบเข้า โรงเรียน EP (English Program)

สวัสดีครับเพื่อนๆ พอดีวันนี้ผมไปเดินซื้อหนังสือมาอ่านยามว่างและไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งน่าสนใจมาก เกี่ยวกับ การสรุปข้อมูลต่างๆ เพื่อเตรียมสอบเข้าโรงเรียน EP และ ยังมีตัวอย่า่งแนวข้อสอบอีกด้วย ดังนั้นจึงนํามาลงเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆ ครับ  ส่วนราคาหรือสถานที่ซื้อผมไม่นํามาลงนะครับ เพราะ ไม่อยากให้ดูเป็นเชิงพาณิชย์ในเว็ปนี้ ครับ และครั้งต่อๆไป ผมอาจจะเพิ่มหน้าสําหรับแนวข้อสอบในเว็ปนี้ด้วยครับ เพื่อให้ เพื่อนๆ มีแหล่งข้อมูลเพื่อให้ลูกๆหลานๆของเราได้เตรียมตัวสอบได้เต็มที่ครับ

ใครมีแนวข้อสอบหรือหนังสือแนะนำสามารถแจ้งมาได้นะครับ


 ชื่อหนังสือ สุดยอดเก็งเข้า ม.1 ,EP และ GIFTED
ประกอบด้วย
- สรุปข้อมูลและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1
- แนวข้อสอบจริงเข้า ม.1 ,EP และ GIFTED และห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนมัธยมชั้นนำทั่วประเทศ พร้อมเฉลยละเอียด
- เก้งข้อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ พร้องเฉลยละเอียด
สารบัญ
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2550
- การรับนักเรียนชั้นพิเศษ และหลักสูตร ENGLIHS PROGRAM ปีการศึกษา 2550
- เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1,เขต 2,และเขต 3,ช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2550
- รายชื่อและที่อยู่โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพฐ. ที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ส่วนที่ 2 แนวข้อสอบจริง ม.1 ของโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ
แนวข้อสอบจริงเข้า ม.1 (ชุดที่ 1)
- วิชาคณิตศาสตร์
- วิชาวิทยาศาสตร์
- วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวข้อสอบจริงเข้า ม.1 (ชุดที่ 2)
- วิชาคณิตศาสตร์
- วิชาวิทยาศาสตร์
- วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวข้อสอบจริง ENGLIHS PROGRAM และห้องเรียนพิเศษ (GEP)
- วิชาคณิตศาสตร์
- วิชาภาษาอังกฤษ
- วิชาวิทยาศาสตร์
ส่วนที่ 3 เก็งข้อสอบเข้า ม.1 ของโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ
เก็งข้อสอบเข้า ม.1 (ชุดที่ 1)
- วิชาคณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์,ภาษาไทย ,และสังคมศึกษา ,ศาสนา ,และวัฒนธรรม
เก้งข้อสอบเข้า ม.1 (ชุดที่ 2)
- วิชาคณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์,ภาษาไทย ,และสังคมศึกษา ,ศาสนา ,และวัฒนธรรม
เก็งข้อสอบเข้า ENGLIHS PROGRAM และห้องเรียนพิเศษ (GEP)
- วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์
ส่วนที่ 4 เฉลยข้อสอบ
เฉลยข้อสอบจริงเข้า ม.1 (ชุดที่ 1)
- วิชาคณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์,ภาษาไทย ,และสังคมศึกษา ,ศาสนา ,และวัฒนธรรม
เฉลยข้อสอบจริงเข้า ม.1 (ชุดที่ 2)
- วิชาคณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์,ภาษาไทย ,และสังคมศึกษา ,ศาสนา ,และวัฒนธรรม
เฉลยเก็งข้อสอบเข้า ENGLIHS PROGRAM และห้องเรียนพิเศษ (GEP)
- วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์
เฉลยเก็งข้อสอบเข้า ม.1 (ชุดที่ 1)
- วิชาคณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์,ภาษาไทย ,และสังคมศึกษา ,ศาสนา ,และวัฒนธรรม
เฉลยเก็งข้อสอบเข้า ม.1 (ชุดที่ 2)
- วิชาคณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์,ภาษาไทย ,และสังคมศึกษา ,ศาสนา ,และวัฒนธรรม
เฉลยเก็งข้อสอบเข้า ENGLIHS PROGRAM และห้องเรียนพิเศษ (GEP)
- วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2554

ทําอย่างไรจึงเพิ่มความเข้าใจและพื้นฐานในการเรียนคณิตและวิทย์สําหรับหลักสูตร EP และสองภาษา

สวัสดีครับ ช่วงนี้ น้องๆ หลายคน ก็น่าจะทราบผลการสอบเข้าเรียนใน โรงเรียนต่างๆ รวมทั้งในหลักสูตรสองภาษา และ English Program (EP) ครับ  ซึ่งน้องๆ ที่ประสบความสําเร็จในการสอบพี่ก็ขอแสดงความยินดีและขอเป็นกำลังใจให้น้องๆ ทุกคนสามารถประสบความสําเร็จในการเรียนต่อไปครับ สําหรับน้องๆ ที่อาจจะสอบเข้าไม่ได้ในโรงเรียนหรือหลักสูตรที่หวังไว้ก็ ไม่ต้องท้อใจครับ พยายามต่อไป ทําได้แน่นอนครับ ขอให้แน่วแน่ในจุดหมายที่ตั้งไว้ครับ

สําหรับบทความนี้พี่ก็ขอเขียนเพิ่มเติมประเด็นการเรียนในห้องเรียน อีพี หรือ สองภาษา เพื่อให้น้องที่จะเริ่มเปิดเรียนและต้องเตรียมตัวเรียนในห้องเรียนแบบสองภาษาสามารถปรับตัวได้และสามารถทําคะแนนทั้งในห้องและการสอบเข้าเรียนในระดับสูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศได้อย่างมั่นใจครับ โดยประเด็นที่จะเขียนถึงคือเรื่องของคุณภาำพของอาจารย์อีพีที่สอนวิชาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยประเด็นนี้พี่เคยเขียนเบื้องต้นในบทความนี้ครับ

ในปัจจุบันจากที่ได้เก็บข้อมูลจากทั้งทางนักเรียน ผู้ปกครองและวารสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร อีพี และสองภาษา คือ  อาจารย์ที่โรงเรียนนํามาสอนในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไม่ได้จบหรือมีความเชี่ยวชาญในวิชาเหล่านี้ ทําให้ไม่สามารถถ่ายทอดหรืออธิบายแนวความคิดหรือทฤษฎีต่างๆให้นักเรียนเข้าใจอย่างลึกซึ้งได้ ซึ่งทําให้นักเรียนส่วนใหญ่อาจได้ภาษาแต่วิชาการจะอยู่ในระดับที่ไม่เพียงพอต่อการสอบแข่งขันหรือแม้แต่การทําคะแนนในห้องเรียน ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีความสําคัญมาก เพราะ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ต้องการให้ ลูกหลานของตนที่เรียนใน หลักสูตร อีพี และ สองภาษา ได้ทั้ง ความรู้และวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมกับ การศึกษาต่อในระดับสูง ที่มีึความจําเป็นต้องใช้ ภาษาอังกฤษในการเรียน หรือ การทํางานในสายอาชีพต่างๆ ซึ่งต่อไปจะต้องแข่งขันกับแรงงานจากต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารโดยแรงงานเหล่านี้จะเริ่มเข้ามาทํางานในประเทศไทยหลังจากการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน

จา่กความจําเป็นของทั้งภาษาและวิชาการข้างต้น ที่นักเรียนในหลักสูตร อีพี และ สองภาษา ควรได้รับการเรียนรู้และถ่ายทอดจา่กอาจารย์ในโรงเรียนอีพี  ผู้ปกครองและนักเรียนมักมีคําถามเสมอๆ ว่า ควรทําอย่างไร  เพราะ เรียนแต่ที่โรงเรียน อาจารย์ก็ปูพื้นฐานวิชาการในแบบภาษาอังกฤษได้ไม่เต็มที่ เด็กที่เรียนก็ ไม่เข้าใจในเนื้อหา ปล่อยไว้นาน ก็มีผลต่อเด็กในอนาคตอย่างมาก เพราะพอพื้นฐานวิชา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไม่แน่นก็จะสอบแข่งขันกับเด็กภาคปกติไม่ได้ กลายเป็นว่าเรียนแล้วได้แต่ภาษา ซึ่งก็ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ปัญหานี้ผู้ปกครองบางท่านก็ อาศัยให้บุตรหลานไปเรียนพิเศษกับโรงเรียนกวดวิชาต่างๆ ซึ่งสอนเป็นภาษาไทย ซึ่งก็ช่วยเด็กได้บ้างตอนสอบแข่งขันในโรงเรียนที่จัดสอบเป็นภาษาไทย แต่ก็ไม่ช่วยในการเพิ่มเกรดในห้องเรียน เพราะในห้องเรียน เรียนเป็นภาษาอังกฤษ สอบและทําการบ้านเป็นภาษาอังกฤษ พอเรียนกวดวิชาเป็นภาษาไทย มาเขียนตอบเป็นภาษาอังกฤษไม่ถูก ฟังที่ึึครูสอนหรือให้การบ้านไม่ได้ก็ไม่สามารถทําคะแนนสอบและคะแนนเก็บได้ ดังนั้นจากสาเหตุนี้ผู้ปกครองที่ตอนแรกส่งบุตรหลานไปเรียนกวดวิชาภาคภาษาไทย ก็เริ่มลังเล และพยายามหาวิธีการอื่นๆ เพิ่อให้ ลูกหลาน ทําคะแนนในห้องเรียน อีพีหรือสองภาษา ได้ด้วย  สุดท้ายเลยจําเป็นต้องหา ที่กวดวิชาคณิตและวิทย์ สําหรับ นักเรียน อีพีและ สองภาษาโดยเฉพาะ ซึ่ง อาจารย์จะต้องสามารถเน้นได้ทั้งภาษาและวิชาการที่ีเข้มข้นได้นั่นเอง  แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนกวดวิชาลักษณะนี้ยังมีค่อนข้างน้อยมากคงต้องอาศัยเวลาที่ทั้งภาครัฐและเอกชนจะเริ่มเล็งเห็นปัญหาและความสําคัญของการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนที่เน้นทั้งภาษาและวิชาการในอนาคตครับ

สําหรับตัวอย่างกวดวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ผสมไทยและอังกฤษ สามารถดูตัวอย่างได้ที่นี่ครับ