วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554

Contents for English Program Students and Teachers

สวัสดีครับ น้องๆ พี่ๆ ที่เรียนและสอนในโรงเรียน สองภาษาหรือที่เราเรียกว่า English Program วันก่อนผมได้มีโอกาสได้สนทนากับน้องนักเรียนจากโรงเรียนสองภาษาแห่งหนึ่งแถวๆ พญาไท โดยหัวข้อที่เราได้สนทนากันนั้นส่วนใหญ่เกี่ยวกับ ระบบการเรียนสองภาษา การปรับตัวของน้องๆ ทีเข้าเรียนวิชาต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ โดยจากที่ได้สนทนากัน ก็พบว่าส่วนหนึ่งของนักเรียนที่เข้าเรียนในหลักสูตร English Program จะพบกับความยากในการทําความเข้าใจเนื้อหา โดยเฉพาะเวลาที่ต้องฟัง ต้องตอบโต้หรือแม้แต่การอ่านและเขียนเพื่อส่งการบ้าน สิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วเกิดจากการที่น้องๆ ที่เข้าเรียนในห้องเรียนสองภาษาอาจยังไม่คุ้นเคยและยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาจึงทําให้เกิดความยากในทักษะต่างๆข้างต้น

จากข้อสรุปเรื่องทักษะการใช้ภาษาเป็นส่วนสําคัญในการสร้างความสําเร็จในการเรียนหลักสูตรสองภาษา ผมจึงได้ถามเพิ่มเติมกับน้องๆ ว่ามีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษระหว่างวัน ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนอย่างไรบ้าง ซึ่งก็ได้คําตอบว่าส่วนใหญ่น้องๆ จะใช้ภาษาอังกฤษมากในห้องเรียน และในเวลาที่จัดให้ฝึกภาษาตอนอยูในโรงเรียน ซึ่งพอกลับบ้านก็จะใช้ภาษาไทยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจากที่ฟังมานี้ผมก็พอสรุปได้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่ที่อาจปรับตัวยากและพบว่าการเรียนสองภาษาหรือ English Program ยากกว่าภาคปกตินั้นเกิดจากการที่น้องๆ ไม่ค่อยได้มีโอกาสใช้ภาษาหรือเพิ่มทักษะด้านภาษานั่นเอง

ดังนั้นหากน้องๆมีโอกาสหรือมีช่องทางในการใช้หรือเรียนภาษามากขึ้นทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน น่าจะช่วยให้น้องๆพัฒนาและเพิ่มทักษะด้านภาษาที่ต้องใช้ในการเรียนแบบ English Program ได้มากกว่าเดิม และเพื่อเติมเต็มตรงนี้ ผมได้ไปลองหาเว็ปทางการศึกษาในต่างๆประเทศที่มีเนื้อหาต่างๆที่อยู่ในรูป หนังสือ ภาพเคลื่อยไหว เพลง หรือ วีดีโอ ซึ่งผู้จัดทําเป็นหน่วยงานในต่างประเทศที่ทําเพื่อการเรียนของเด็กอย่างแท้จริงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งตัวเนื้อหาเองผมดูแล้วก็มีคุณภาพในระดับที่ดีเลยทีเดียว

เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ สามารถเข้าไปเรียนและฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในห้องเรียนสองภาษาหรือ English Program ได้จาก เว็ปต่อไปนี้ครับ
1 http://www.netrover.com/~kingskid/Math/math_kids.html
2 http://www.sciencenewsforkids.org/

3 http://www.primarygames.com/social_studies.htm

ซึ่งทั้งสามเว็ปไซต์มีเนื้อหาสําหรับการเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสต์และสังคมเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งจะสามารถช่วยให้น้องๆ สามารถเพิ่มช่องทางการเรียนภาษาสําหรับห้องเรียน English Program ได้มากทีเดียวครับ

สําหรับคราวหน้าผมจะเขียนเพิ่มแบบเจาะลึกลงไปที่ สื่อการเรียนของแต่ละเว็ป โดยเป็นการแปลและให้คําแนะนําเพิ่มเติมเพื่อให้น้องๆและเพื่อนๆ สามารถเรียนไปด้วยกันได้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น