รัฐบาล EP

รายชื่อโรงเรียนรัฐบาลสองภาษา English Program (EP) 

ชื่อโรงเรียน เขต จังหวัด
  มัธยมวัดสิงห์ จอมทอง กทม.
  โพธิสารพิทยากร ตลิ่งชัน กทม.
  มัธยมวัดนายโรง บางกอกน้อย กทม.
  มัธยมวัดนายโรง บางกอกน้อย กทม.
  ทวีธาภิเศก บางกอกใหญ่ กทม.
  สิริรัตนาธร บางนา กทม.
  สามเสนวิทยาลัย พญาไท กทม.
  สตรีวิทยา 2 ลาดพร้าว กทม.
  นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สะพานสูง กทม.
  กาญจนานุเคราะห์ เมือง กาญจนบุรี
  วิสุทธรังษี เมือง กาญจนบุรี
  ขอนแก่นวิทยายน เมือง ขอนแก่น
  เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 เมือง ฉะเชิงเทรา
  ชลกันยานุกูล เมือง ชลบุรี
  สามัคคีวิทยาคม เมือง เชียงราย
  ยุพราชวิทยาลัย  เมือง เชียงใหม่
  วัฒโนทัยพายัพ  เมือง เชียงใหม่
  สภาราชินี เมือง ตรัง
  สตรีประเสริฐศิลป์ เมือง ตราด
  นวมราชานุสรณ์ เมือง นครนายก
  สิรินธรราชวิทยาลัย  เมือง นครปฐม
  สุรธรรมพิทักษ์ เมือง นครราชสีมา
  สุรนารีวิทยา เมือง นครราชสีมา
  เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช
  สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ปากเกร็ด นนทบุรี
  สตรีนนทบุรี เมือง นนทบุรี
  สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คลองหลวง ปทุมธานี
  ธัญญบุรี ธัญญบุรี ปทุมธานี
  สามร้อยยอดวิทยาคม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
  หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
  ปากช่อง ปากช่อง ปากช่อง
  ศรีนครินทร์ ภูกามยาว พะเยา
  พิษณุโลกพิทยาคม เมือง พิษณุโลก
  เฉลิมขวัญสตรี เมือง พิษณุโลก
  เบญจมเทพอุทิศ เมือง เพชรบุรี
  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  เมือง ภูเก็ต
  โรงเรียนสตรีภูเก็ต เมือง ภูเก็ต
  สารคามพิทยาคม เมือง มหาสารคาม
  คณะราษฏรบำรุง  เมือง ยะลา
  สตรีศึกษาร้อยเอ็ด เมือง ร้องเอ็ด
  มกุฎเมืองราชวิทยาลัย  แกลง ระยอง
  ระยองวิทยาคม เมือง ระยอง
  ราชโบริกานุเคราะห์ เมือง ราชบุรี
  บุญวาทย์วิทยาลัย  เมืองลำปาง ลำปาง
  เลยพิทยาคม  เมือง เลย
  สตรีสิริเกศ เมือง ศรีสะเกษ
  วรนารีเฉลิม เมือง สงขลา
  ราชวินิชบางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ
  เทพศิรินทร์ พุแค   เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
  สระบุรีวิทยาคม เมือง สระบุรี
  สุราษฎร์ธานี  เมือง สุราษฎร์ธานี 
  ปทุมเทพวิทยาคาร  เมือง หนองคาย
  อุดรพิทยานุกูล เมือง อุดรธานี
  หนองฉางวิทยา  หนองฉาง อุทัยธานี
  เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี เมือง อุบลราชธานี