วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

การเรียนการสอนในหลักสูตร IEP (Intensive English Program) ของสาธิตเกษตร ครับ

พอดีเจอรายละเอียดของการเรียนการสอนที่เป็น EP ของ สาธิตเกษตร เลยเก็บมาฝากเพื่อนครับ

         ด้วยโรงเรียนสาธิตฯของเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษเพราะภาษา อังกฤษนั้นเข้ามามีบทบาทในการสื่อสาร  การค้นคว้าหาความรู้ การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ โรงเรียนจึงมีนโยบายเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร IEP (Intensive English Program) ในแต่ละระดับชั้น โดยเริ่มตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยเน้นด้านการปฎิสัมพันธ์โต้ตอบกับอาจารย์ผู้สอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น