ประชาคมอาเซียน

สวัสดีครับสําหรับหน้านี้ผมพยายามรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ประชาคม อาเซียนมาให้เพื่อนๆ อ่านกันครับ

1) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคืออะไร มีเป้าหมายอย่างไร และไทยได้ประโยชน์อย่างไร
2) ไทยได้รับประโยชน์จากการเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างไรบ้าง
3) เราจะมีส่วนช่วยสร้างประชาคมอาเซียนอย่างไร
4) พาณิชย์ปูพื้นฐานให้เอกชนภูธรปรับตัวแข่งขันตลาดอาเซียนในอนาคต
5) กพร.จัดสัมมนาสตรีอาเซียนหวังสร้างทักษะ ICT แก่แรงงานสตรี
6) กรมประชาสัมพันธ์เปิดค่ายเยาวชนอาเซียน ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียน
7) ภาษาทางการของอาเซียนคือภาษาอะไร
8) เราจะเรียนรู้เรื่องอาเซียนเพิ่มเติมได้จากที่ไหน