เอกชน EP

ที่ โรงเรียน ระดับชั้น จังหวัด
ประเภทสามัญศึกษา
1 พระหฤทัยคอนแวนต์ อ2-ม6 กรุงเทพมหานคร
2 ศรีวิกรม์ อ1-ม3 กรุงเทพมหานคร
3 สาธิตพัฒนา ป1-ป6 กรุงเทพมหานคร
4 สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ อ1-ม6 กรุงเทพมหานคร
5 ฉัตรวิทยา อ1-ม6 กรุงเทพมหานคร
6 ทรงวิทย์ศึกษา ป1-ป6 กรุงเทพมหานคร
7 ดรุณพัฒน์ ป1-ม6 กรุงเทพมหานคร
8 แย้มสอาด ป1-ป6 กรุงเทพมหานคร
9 สตรีวรนาถบางเขน อ3-ป6 กรุงเทพมหานคร
10 จินดามณี อ1-ม6 กรุงเทพมหานคร
11 สมบุญวิทย์ อ1-ป6 กรุงเทพมหานคร
12 กรุงเทพวิเทศศึกษา อ1-ม3 กรุงเทพมหานคร
13 อนุบาลสาริน อ1-อ3 กรุงเทพมหานคร
14 อยู่เย็นวิทยา อ1-ป6 กรุงเทพมหานคร
15 นฤมลทิน ธนบุรี ป1-ป6 กรุงเทพมหานคร
16 เด็กสากล ป1-ม3 กรุงเทพมหานคร
17 พระมารดานิจจานุเคราะห์ ป1-ป6 กรุงเทพมหานคร
18 อนุบาลเด็กสากล อ1-อ3 กรุงเทพมหานคร
19 กสิณธรอนุสรณ์ อ1-ม6 กรุงเทพมหานคร
20 สารสาสน์วิเทศธนบุรี อ1-ม6 กรุงเทพมหานคร
21 อัสสัมชัญธนบุรี ป1-ม6 กรุงเทพมหานคร
22 เทพสัมฤทธิ์วิทยา อ1-ม3 กรุงเทพมหานคร
23 นวพัฒน์วิทยา ป1-ป6 กรุงเทพมหานคร
24 อนุบาลเจริญพงศ์ อ2-อ3 กรุงเทพมหานคร
25 ปัญญาศักดิ์บางบอน ป1-ป6 กรุงเทพมหานคร
26 เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก อ1-ม3 กรุงเทพมหานคร
27 สารสาสน์วิเทศบางบอน อ1-ม6 กรุงเทพมหานคร
28 ทิวไผ่งาม อ1-ม6 กรุงเทพมหานคร
29 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป1-ม6 กรุงเทพมหานคร
30 กว่างเจ้า อ1-ม3 กรุงเทพมหานคร
31 คริสต์ธรรมวิทยา อ1-ป6 กรุงเทพมหานคร
32 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป1-ม6 กรุงเทพมหานคร
33 อัสสัมชัญ ม1-ม6 กรุงเทพมหานคร
34 เลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ อ1-ม3 กรุงเทพมหานคร
35 ชินวร ป1-ป6 กรุงเทพมหานคร
36 ยุวทูตศึกษา อ1-ม3 กรุงเทพมหานคร
37 อนุบาลปาลินา อ1-อ3 กรุงเทพมหานคร
38 เรวดี ป1-ป6 กรุงเทพมหานคร
39 อนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม อ1-อ3 กรุงเทพมหานคร
40 ฐานปัญญา อ1-ม6 กรุงเทพมหานคร
41 เด็กสากลนิมิตใหม่ อ1-ม6 กรุงเทพมหานคร
42 ภูมิสมิทธ์ อ1-ป6 กรุงเทพมหานคร
43 สากลพัฒนา อ1-ป6 กรุงเทพมหานคร
44 เอกบูรพา  วิเทศศึกษา อ1-ป6 กรุงเทพมหานคร
45 สารสาสน์พิทยา อ1-ม6 กรุงเทพมหานคร
46 สารสาสน์เอกตรา อ1-ม6 กรุงเทพมหานคร
47 อำนวยศิลป์ ป1-ป6 กรุงเทพมหานคร
48 ปัญญาศักดิ์ ป1-ป6 กรุงเทพมหานคร
49 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า อ1-ม6 กรุงเทพมหานคร
50 โชคชัย ป1-ป6 กรุงเทพมหานคร
51 สองภาษาลาดพร้าว อ1-ป6 กรุงเทพมหานคร
52 อุดมศึกษา ป1-ม6 กรุงเทพมหานคร
53 คริสต์ธรรมศึกษา อ1-ม6 กรุงเทพมหานคร
54 พระหฤทัยพัฒนเวศน์ อ2-ป6 กรุงเทพมหานคร
55 แอ๊ดเวนตีสเอกมัย ป1-ป6 กรุงเทพมหานคร
56 ปาณยา พัฒนาการ อ1-ป6 กรุงเทพมหานคร
57 ศิริเพ็ญ ป1-ป6 กรุงเทพมหานคร
58 พระแม่มารีสาทร อ2-ป6 กรุงเทพมหานคร
59 อัสสัมชัญแผนกประถม ป1-ป6 กรุงเทพมหานคร
60 ศิริวัฒน์วิทยา อ1-ม6 กรุงเทพมหานคร
61 สารสาสน์วิเทศสายไหม อ1-ม3 กรุงเทพมหานคร
62 กรพิทักษ์ศึกษา อ1-ม3 กรุงเทพมหานคร
63 ปิยพัฒน์ อ1-ม3 กรุงเทพมหานคร
64 เลิศหล้า อ1-ม3 กรุงเทพมหานคร
65 บางกอกแอ๊ดเวนต์ อ1-ม3 กรุงเทพมหานคร
66 ไผทอุดมศึกษา ป1-ม3 กรุงเทพมหานคร
67 บางกอกทวิวิทย์ ป1-ม3 กรุงเทพมหานคร
68 อนุบาลประนันทนิจ อ1-อ3 กรุงเทพมหานคร
69 อิศรานุสรณ์ ป1-ป6 กระบี่
70 ดรุณากาญจนบุรี ป1-ป6 กาญจนบุรี
71 เมทนีดล อ1-ป6 ขอนแก่น
72 สองภาษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ1-ป6 ขอนแก่น
73 ขอนแก่นวิเทศศึกษา อ1-ม6 ขอนแก่น
74 พัฒนาเด็ก อ1-ป6 ขอนแก่น
75 บูรพาพัฒนศาสตร์ อ1-ม6 ชลบุรี
76 วุฒิโชติ อ1-ม3 ชลบุรี
77 สาธิตอุดมศึกษา อ1-ม3 ชลบุรี
78 อัสสัมชัญศรีราชา ป1-ม3 ชลบุรี
79 ปิติศึกษา อ1-ป6 เชียงราย
80 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ อ1-ม3 เชียงใหม่
81 อนุบาลนภา อ1-อ3 เชียงใหม่
82 พระหฤทัยเชียงใหม่ ป1-ม3 เชียงใหม่
83 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป1-ป6 เชียงใหม่
84 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ม1-ม6 เชียงใหม่
85 วารีเชียงใหม่ ป1-ม3 เชียงใหม่
86 วิชัยวิทยา อ1-ม6 เชียงใหม่
87 ยุวฑูตศึกษาพัฒนา อ1-ป6 เชียงใหม่
88 สารสาสน์วิเทศล้านนา อ.1-ป.6 เชียงใหม่
89 ภัทรวิทยา อ3-ป6 ตาก
90 บำรุงวิทยา ป1-ป6 นครปฐม
91 ยอแซฟอุปถัมภ์ ป1-ม3 นครปฐม
92 มารีย์วิทยา ป1-ป6 นครราชสีมา
93 อัสสัมชัญนครราชสีมา ป1-ม3 นครราชสีมา
94 อนุบาลสิทธาภัทร์ อ1-ป6 นครศรีธรรมราช
95 ศรีธรรมราชศึกษา อ1-ม6 นครศรีธรรมราช
96 เด่นหล้า  พระราม 5 อ1-อ3 นนทบุรี
97 จิรดา ป1-ป6 นนทบุรี
98 กสิณธร อ2-ม6 นนทบุรี
99 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง อ1-ม6 นนทบุรี
100 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ อ1-ม6 นนทบุรี
101 พระหฤทัยนนทบุรี อ2-ป6 นนทบุรี
102 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ อ1-ม3 นนทบุรี
103 อนุบาลจุติพร อ1-อ3 นนทบุรี
104 เอเชียเอกตรา อ1-ม3 นนทบุรี
105 สาธิตคริสเตียนวิทยา อ1-ม6 นนทบุรี
106 อนุบาลสุรีย์ลักษณ์ อ1-อ3 นนทบุรี
107 สวนสวรรค์วิทยา ป1-ป6 นราธิวาส
108 อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ม1-ม3 นราธิวาส
109 นิธิวิทย์ อ1-ป6 น่าน
110 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง อ1-ม3 ปทุมธานี
111 โชคชัยรังสิต อ2-ป6 ปทุมธานี
112 รังสฤษฎ์สองภาษา อ1-อ3 ปทุมธานี
113 สารสาสน์วิเทศรังสิต อ1-ม6 ปทุมธานี
114 พระแม่มารีอุปถัมภ์ อ2-ป6 ปทุมธานี
115 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต อ1-ม6 ปทุมธานี
116 อนุบาลปาริชาต อ1-อ3 ปทุมธานี
117 ผ่องสุวรรณวิทยา อ3-ป6 ปทุมธานี
118 แย้มสอาดรังสิต อ2-ป6 ปทุมธานี
119 วิภารัตน์ อ1-ป6 ปทุมธานี
120 อรุณวิทยา ป1-ม3 ประจวบคีรีขันธ์
121 แย้มสอาดหัวหิน อ1-ม3 ประจวบคีรีขันธ์
122 สมถวิล หัวหิน อ1-ม3 ประจวบคีรีขันธ์
123 สมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล อ1-ม6 ประจวบคีรีขันธ์
124 หัวหินวิทยาลัย ป.1-ป.6 ประจวบคีรีขันธ์
125 เซนต์นิโกลาส อ2-ม3 พิษณุโลก
126 อรุณประดิษฐ์ ป1-ป6 เพชรบุรี
127 เทพนารี  อ1-ป6 แพร่
128 ขจรเกียรติศึกษา อ1-ม3 ภูเก็ต
129 ดาราสมุทรภูเก็ต อ2-ป6 ภูเก็ต
130 อนุบาลบุษบง อ1-อ3 ภูเก็ต
131 อนุบาลไพโรจน์ ป1-ป6 ร้อยเอ็ด
132 สองภาษาระยอง อ1-ม3 ระยอง
133 ดรุณาราชบุรีแผนกสองภาษา อ2-ม3 ราชบุรี
134 กิตติวิทย์บ้านพรุ  อ1-ม6 สงขลา
135 พลวิทยาระบบสองภาษา อ1-ม3 สงขลา
136 อนุบาลภูริภรณ์ชัยศึกษา อ1-ป6 สตูล
137 นันทวรรณทวิภาษ อ1-ม3 สมุทรปราการ
138 ประภามนตรี 3 อ1-ม3 สมุทรปราการ
139 สาธิตบางนา อ2-ม3 สมุทรปราการ
140 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ อ1-ม3 สมุทรปราการ
141 สารสาสน์วิเทศศึกษา อ2-ม6 สมุทรปราการ
142 อัสสัมชัญสมุทรปราการ ป1-ม6 สมุทรปราการ
143 เซนต์โยเซฟ บางนา ป1-ม6 สมุทรปราการ
144 ประภามนตรี 2 อ2-ม3 สมุทรปราการ
145 ทานตะวันไตรภาษา ป1-ม6 สมุทรสาคร
146 อนุบาลอุ่นรักเกาะสมุย อ1-อ3 สุราษฎร์ธานี
147 อนุบาลจอย อ2-อ3 สุราษฎร์ธานี
148 อุ่นรัก 2 ภาษา อ2-ป6 สุราษฎร์ธานี
149 ยุวฑูตศึกษา 2 อ1-ป6 อุบลราชธานี
ประเภทอาชีวศึกษา
150 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจ ปวช/ปวส กรุงเทพมหานคร
151 สันติราษฎร์บริหารธุรกิจ ปวส กรุงเทพมหานคร
152 อรรถวิทย์พณิชยการ ปวส กรุงเทพมหานคร
153 อัสสัมชัญพาณิชการ ปวช กรุงเทพมหานคร
154 ลำปางพณิชยการและเทคโนโลยี ปวช/ปวส ลำปาง